Pigment pasta, pigment pasta üretimi, pigment pasta üretici, pigment pasta üreticisi, Türk pigment pastacı, Pigment pasta nasıl yapılır, Pigment dispersiyon Pigment dispersion, Pigment öğütme, Pigment ezme, Demir oksit pigment pasta, Demir oksit kırmızı, Demir oksit sarı, Demir oksit kahve, Siyah pigment pasta, Siyah pasta, Karbon siyah pasta, Epoksi pasta ,Epoksi pigment pasta, Yağlı pastaYağlı boya, Pigment pasta, Yağlı boya pasta, Renklendirme makinası pastası, Mix sistem pastası, Miks sistem pigment pasta, Mix system pigment paste, Tinting paste, Tinting pigment paste, Tinting sytem pigment paste, Pos pigment paste ,Universal paste, Universal pigment paste, Su bazlı pigment pasta, Solvent bazlı pigment pasta, Uzun yağlı alk,t bazlı pigment pasta, Uzun yağlı alkit bazlı pigment pasta, Epoksi bazlı pigment pasta Solventsiz epoksi pigment pasta, Solvent içermeyen epoksi bazlı pigment pasta, Makine boyasıPigment Black 7, Pigment Black 11, Pigment Blue 15:3, Pigment Blue 15:1, Pigment Violet 23, Pigment Green 7, Pigment Green 17, Pigment Orange 34, Pigment Orange 73, Pigment Red 101, Pigment Red 112, Pigment Red 254, Pigment Red 122, Pigment White 6, Pigment Yellow 1, Pigment Yellow 42, Pigment Yellow 74, Pigment Yellow 184, Su bazlı pasta, Solvent bazlı pasta, Uzun yağlı pasta, Alkit bazlı pasta, Epoksi bazlı pasta, Coloral, Suncolor, Dolphin, Suncolor ALY, Suncolor EPX,Gebze pigment, Gebze pasta, Gebze pigment pasta, Kocaeli pasta, Kocaeli pigment, Kocaeli pigment pasta, İzmir pasta, İzmir pigment, İzmir pigment pasta, İstanbul pasta, İstanbul pigment, İstanbul pigment pasta, Tekirdağ pasta, Tekirdağ pigment, Tekirdağ pigment pasta, Çorlu pasta, Çorlu pigment, Çorlu pigment pasta, Ankara pasta, Ankara pigment, Ankara pigment pasta, Adana pasta, Adana pigment,Adana pigment pasta,Suni deri için pigment pasta, Beton boyası, Akrilik boya pastası, Dekoratif boya pastası, Ahşap boya pastası, Transparan pigment, Transparan pigment pasta, Transparan pasta, Ayakkabı boyası pigment, Ayakkabı boyası pigment pastası, Ayakkabı boyası pastası, Güray Kimya, ACC Kimya, Koli bantı pigment pastası, Koli bantı pastası,

Sürdürülebilirlik

KALİTE POLİTİKASI

Sunkem olarak prensibimiz; müşterilerimizin kalite beklentilerini ve hayallerini derinden algılamak, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçleri bu doğrultuda sürekli geliştirmek, her zaman beklentilerinin üzerinde ürünler sunmaktır.

Müşterilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışarak, değişken pazar koşullarına ve ihtiyaçlara kaliteli ürünler ile cevap veririz. Tüm değer zincirlerimizde ‘Sıfır Hata’ hedefi ile çalışırız. Ürün kalitesi ve çalışma güvenliğini sahipleniriz.

Ar-Ge’ den Üretim’ e tüm departmanlarımızın tek sloganı ‘Operasyonel Mükemmmellik’ dir. Sunkem olarak kalite anlayışımız ‘Hepimiz birbirimizin müşterisiyiz ve her müşterinin mükemmeli istemeye hakkı vardır’ düşüncesi ile paraleldir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Sunkem olarak Ar-Ge yatırımlarımızla, üretim ve üretim sonrası faaliyetlerimizle çevrenin korunmasına yönelik yaptığımız çalışmalar ile daha iyi bir gelecek yaratmayı amaçlamaktayız. Ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimiz; ulusal ve uluslararası mevzuatları minimum standart olarak kabul etmektedir.

Belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip çevre ve insan sağlığının korunması için çalışmaktayız.

Çalışanlarımız için çevresel bilincin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vererek, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutmaktayız.

Hammadde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi ve çevrenin korunarak kirliliğin yok edilmesi amacıyla atıkların azaltılması ve geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması temel ilkemizdir.

Çevreyi korumak, bu konuda sürekli ve kalıcı gelişimi sağlamak Sunkem olarak tüm çalışanlarımızın asli görevidir.

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Sunkem, insan haklarının korunmasına ve bu alandaki performansın politika ve uygulamalarla iş süreçlerinde desteklenmesine özel önem göstermektedir.

Sunkem’ de iş ilişkilerinde anadil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmaz.

İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak farklı işlem yapılmaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet, din, ırk, mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç vb. nedenlerle daha düşük ücret kararlaştırılmaz. İşe alım, görevlendirme ve yükselme anadil, din, ırk, cinsiyet vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans ölçütleri aracılığıyla yapılır.

Sunkem, başta çalışanlarımız olmak üzere yarattığımız değer zincirindeki diğer tüm paydaşlarımız nezdinde insan haklarına saygılı ve duyarlı uygulamaları yaygın hale getirmeye çalışır. Konu hakkındaki bu anlayışımızın bir sonucu olarak Sunkem’ de kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmamakta; zorla/zorunlu tutarak çalıştırma uygulaması yapılmamaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sunkem olarak benimsediğimiz ‘Temiz, Sağlıklı ve Kaliteli Üretim’ sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ile ilgili yasal düzenlemeleri minimum standart olarak kabul ediyoruz.

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için sürekli eğitimler düzenleyerek bilinçlendiriyoruz. Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlıyoruz.

Tesisimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit edip çözüm üretiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı buna göre yönlendiriyoruz.

Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımlarını sağlayarak sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

Sunkem Sürdürülebilir Satınalma Politikası, İş Etiği ve Ahlak Kurallarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, İnsan Hakları Politikamız ve Kalite Politikamız ile ortaya koyulan ilke ve prensiplerimiz temel alınarak oluşturulmuştur. Sürdürülebilir Satınalma Politikamız, tüm operasyonlarımızda ve her bir paydaşımız ile ilişkimizde, insan hakları ve temel çalışma ilkelerine dürüstlük, güven ve saygı esasına bağlılığımızın göstergesidir.

Sorumlu satınalma politikamız, temel insan ve çalışma hakları ilkelerimizin ve sürdürülebilirlik anlayışımızın tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve devamlılığının sağlanmasını hedefler. Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin bu kapsamdaki temel ilkelerimizi bizimle paylaşması ve bu ilkelerin sürekli iyileştirmesi anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konusunda bizimle işbirliği içinde olmalarını bekleriz. Sürekli iyileştirmenin sağlanması için yapıcı geri bildirim sağlanmasını ve bu alandaki örnek uygulamaların sistematik olarak bizimle paylaşılmasını teşvik ederiz.

Sunkem Endüstri Ürünleri tedarikçilerinin seçiminde burada belirtilen temel ilkelere uyulmasını esas alır.

- Tüm işleyiş ve operasyonlar geçerli kanunlar çerçevesinde olmalıdır. Hukuka uygunluk esastır.
- Sahtekarlık, hile ve rüşvetin her şekli kesinlikle yasaktır.

- Karşılıklı güven ve saygıya gölge düşürecek, ticari itibarı zedeleyecek küçük düşürücü tüm davranışlardan kaçınılır.

- İnsan itibarını zedeleyecek küçük düşürücü davranışlarda bulunulmaz.

- Zorunlu ve/veya çocuk işçi çalıştırılmaz.

- Tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Ayrımcılığın hiçbir türü hoş görülmez.

- Çalışma koşulları, ücretler, mesai saatleri, sendika ve toplu sözleşme hakkı gibi temel çalışan haklar kapsamındaki karar ve uygulamalar geçerli yasalara uygun ve adildir.

- İş yeri ve işçi sağlığı ön planda tutulur. Gerekli tüm önlemler alınır.

- İlgili çevre koruma kanunu, mevzuat, yönetmelik ve davranış kuralları eksiksiz uygulanır.

- Ürünlerin paketlenip ulaştırılmasında çevreci uygulamalar tercih edilir.

- Ürün yelpazesi, çevreye duyarlı ürün/hammadde alternatiflerini barındırır.

- Ürün kalitesi ve güvenliğinin güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bizlerle birlikte çalışır.

- Güncel gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip eder ve bize iyileştirme önerileri sunar.

- Ürünlerin güvenliği ve kalitesi konusunda garanti verir, gerekli belgeleri sağlar (RoHS, TDS, MSDS, vb.)

- Rekabet gücü yüksek ürünler sunarak bizimde müşterilerimiz için kalite-fiyat dengesi güçlü ürünler üretmemize destek olur.